Skrzyżowanie ul. Okulickiego z ul. Julianowską

czyli skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Julianowską, która jest drogą gminną.  Za skrzyżowanie odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.