Skrzyżowanie ul. Chyliczkowskiej z Armii Krajowej

czyli skrzyżowanie drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową. Za skrzyżowanie odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.