Skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Okulickiego

czyli skrzyżowanie drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 721. Za skrzyżowanie odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.