Nowe informacje o skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Okulickiego

Na Komisji Polityki Gospodarczej 6.04 br., radni Rady Miejskiej w Piasecznie zapoznawali się ze statusem prac nad koncepcją skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Okulickiego oraz ustaleń z GDDKiA. Minęło kolejnych kilka tygodni i na komisji 11.05 poznaliśmy nowe, raczej dobre wiadomości.

Przebudowa odcinka ul. Puławskiej od ul. Energetycznej do ul. Okulickiego wraz ze skrzyżowaniem została podzielona na 3 etapy.

I etap to remont samego skrzyżowania. Okazuje się, że remont według koncepcji przygotowywanej przez Urząd MIasta i Gminy Piaseczno będzie można przeprowadzić jeszcze w tym roku – i mówi się o wakacjach! Obecna koncepcja różni się od tego, co wcześniej było przedstawiane brakiem niezależnego prawo skrętu z ul. Armii Krajowej w ul. Okulickiego, w kierunku Konstancina. Niemożliwe jest również wykonanie zmian przy wjeździe do KUBARA-LAMINA (od Okulickiego), a to dlatego, że koncepcja remontu musi uwzględniać docelowy kształt skrzyżowania z wiaduktem. Nie mniej jednak remont, który zdarzy się wcześniej niż pierwotnie myśleliśmy, zmieni radykalnie przepustowość tego skrzyżowania (wstępną koncepcję można zobaczyć we wcześniejszych wpisach na tym portalu). Ostateczna koncepcja remontu, która będzie podstawą do ogłoszenia przetargu przez GDDKiA i wyłonienia wykonawcy remontu, ma pojawić się w połowie czerwca br.

II etap to przebudowa odcinka ul. Puławskiej od ul. Energetycznej do ul. Syrenki. Tutaj rozbudowa jezdni do 3 pasów ruchu w obu kierunkach wymaga wykonania pełnego projektu i uzyskania pozwolenia na budowę, poprzedzonego uzyskaniem decyzji środowiskowej. To wiadomość nie najlepsza, bo odsuwa w czasie zmianę na tym odcinku ul. Puławskiej. Jednak warunkiem tej zmiany jest przebudowa wiaduktu bocznicy kolejowej, a ta zaplanowana jest przez PGNIG na I połowę 2019 r. Prace na wiadukcie mają się więc zbiec w czasie z przebudową ul. Puławskiej. To rok później niż pierwotnie zaplanowano, ale też zakres przebudowy będzie większy. Będzie zdecydowanie bezpieczniej dla pieszych, rowerzystów i kierowców.

III etap to realizacja wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Puławskiej i ul. Okulickiego. Po analizie zakresu remontu, specjaliści z GDDKiA doszli do wniosku, że taki wiadukt trzeba również wybudować. Wtedy też ma być wykonany tzw. by-pass od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego. Według optymistycznych założeń ten etap przebudowy skrzyżowania mógłby nastąpić za ok. 4-5 lat.

Czy to dobre czy złe wiadomości? Z jednej strony będziemy mieć szybciej remont skrzyżowania, ale później zostanie wykonane poszerzenie ul. Puławskiej. No i pojawia się perspektywa wiaduktu o czym wcześniej w ogóle nie było mowy. W sumie to jednak dobre wiadomości, im szybciej skrzyżowanie zostanie wyremontowane tym lepiej. A że zbiega to się w czasie z budową ul. Okulickiego, to już w ogóle pełnia szczęścia..

Będziemy na bieżąco monitorować postęp prac i informować o ewentualnych zmianach. Bo wiadomo, dotąd, dopóki zmian nie zobaczymy na własne oczy, wszystko się może (nie)zdażyć. Ja pozostaję jednak optymistą i cieszę się z tego co słyszę od urzędników.

Robert Widz
Radny Rady Miejskiej w Piasecznie
15.05.2017