Zmiany na ul. Puławskiej i ul. Kuropatwy

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Puławskiej, od ul. Domaniewskiej do granic m.st. Warszawy. Super, że będą ścieżki rowerowe, ale niejako “przy okazji” ulica zmieni znacznie swój wygląd. Pojawi się zieleń, zmieni się sygnalizacja świetlna (ma powstać „zielona fala”). Wszsytko ma być gotowe 2 czerwcu 2018 r.

Szczegóły zamówienia publicznego można znaleźć na stronie ZDM: https://zdm.waw.pl/zamowienia-publiczne/858

A już rozpoczęła się przebudowa ul. Kuropatwy wraz ze skrzyżowaniem z ul. Puławską. Przebudowa ul. Kuropatwy obejmie odcinek od ul. Puławskiej do granicy terenu dawnego KPGO. Zmiany związane są z budową centrum handlowego SELGROS, na rogu Puławskiej i Kuropatwy. Z jednej strony nowe centrum handlowe to dodatkowy ruch, ale też powstanie nowa możliwość zjazdu z ul. Puławskiej w kierunku Józefosławia.  Na skrzyżowaniu, na którym ruch będzie sterowany sygnalizacją świetlną, na zachodniej jezdni pojawią się 2 pasy do skrętu w lewo. Już przy obecnej organizacji ruchu, wielu kierowców decyduje się na zawrotkę w kierunku Bażanciej. Po przebudowie dwoma pasami dojedziemy aż do ronda, z którego będzie wjazd do centrum handlowego (rys. 1). Potem ulica zwęża się do obecnej szerokości ulicy Kuropatwy.

Poniżej rysunek ze skrzyżowaniem ul. Puławskiej i ul. Kuropatwy:

pulawska-skrz

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Natomiast sama ulica Kuropatwy będzie wyglądać tak:

kuropatwy

Źródło: Starostwo Powiatowe w Piasecznie

10.03.2017

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

 

Przetarg na Okulickiego ogłoszony!

Ulica Okulickiego to droga wojewódzka nr 721. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę już od 3 lat, ale nie było środków finansowych w budżecie sejmiku województwa mazowieckiego. Przełom nastąpił w grudniu 2016 r., kiedy po interpelacji przewodniczącego sejmiku wojewódzkiego, p. Ludwika Rakowskiego, sejmik podjął decyzję o przeznaczeniu 45.3 mln zł. na budowę tej ulicy, rozłożonych na lata 2017-2019. Wcześniej doszło do 2 spotkań przedstawicieli GDDKiA, MZDW, Starostwa Powiatowego w Piasecznie i Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, podczas których rozmawiano o poprawie sytuacji w układzie drogowym w Piasecznie. Mówiąc naszym językiem: jak pozbyć się największych węzłów gordyjskich w okolicy?

Cieszymy się, że dzisiaj możemy pisać o rozpoczęciu konkretnych działań.

MZDW ogłosił przetarg na budowę DW 721 na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Mleczarskiej.  Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego można znaleźć na stronie MZDW:

https://mzdw.pl/zamowienia-publiczne/pokaz/58b0007d-2ca4-4a48-b85d-38622e049ce3#page-content

Termin składania ofert to 30.03 br. Można się spodziewać wielu pytań i przesunięcia terminu składania ofert, ale procedura się rozpoczęła. Termin realizacji zamówienia to 27 miesięcy od podpisania umowy, budowa potrwa więc więcej niż 2 lata. Kierowców czekają duże utrudnienia, ale trzeba to cierpliwie przeżyć.

ul. Okulickiego przecięta jest drogą krajową 79 – to skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Okulickiego. Przebudowa tego skrzyżowania to zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace nad szczegółową koncepcją zmian na tym skrzyżowaniu zostały również rozpoczęte. We wrześniu br. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno powinien mieć pełną dokumentację, która umożliwi GDDKIA ogłoszenie przetargu na realizację zmian na skrzyżowaniu.

10.03.2017

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie