DK79 – co dalej z naszymi węzłami gordyjskimi

W czerwcu odbyło się spotkanie w sprawie drogi krajowej 79, na którym ustalono, że dojdzie do roboczego spotkania przedstawicieli  GDDKiA, MZDW, Starostwa Powiatowego i UMiG. Znamy datę tego spotkania:  7.09.2016 r. Przypomnę, że spotkanie ma dotyczyć możliwości modernizacji newralgicznych miejsc wzdłuż drogi krajowej 79 na odcinku od skrzyżowania z DW 721 do Baniochy.

A tymczasem w czwartek, 18.08 br o godz. 8.30 odbędzie się Komisja Polityki Gospodarczej, na której będziemy rozmawiać o możliwych rozwiązaniach, które przygotowuje Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe. Zaproszenie na spotkanie przyjął p. Ksawery Gut, członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, będzie też p. Włodzimierz Rasiński, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego UMiG. Chodzi o to, by na spotkanie z GDDKiA pójść z konkretnymi propozycjami, tak by potem podjąć dalsze kroki w celu starania się i zabezpieczenia środków finansowych na realizację uzgodnionych rozwiązań.

Posiedzenia Komisji są otwarte, każdy może przyjść, posłuchać i zabrać głos w dyskusji.

Robert Widz
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej
Rada Miejska w Piasecznie