Czy można coś zrobić w sprawie DK79 i DW721?

Wniosek Komisji Polityki Gospodarczej do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, 5.05.2016 r, o uruchomienie następujących zadań:

  1. Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją projektową i planach realizacji przez GDDKiA inwestycji drogowej DK 79 na odcinku od ul. Energetycznej w Piasecznie do obwodnicy Góry Kalwarii oraz analizę możliwości etapowej realizacji inwestycji dk79 na odcinku od ul. Energetycznej do ul. 17 Stycznia, łącznie z analizą finansową kosztów realizacji poszczególnych etapów oraz zaproponowaniem udziału finansowego gminy w realizacji takiej etapowej inwestycji. Przy analizie należy uwzględnić tymczasową zmianę organizacji ruchu z instalacją nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK79 z DW721.
  2. Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją projektową i planach realizacji przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycji drogowej DW721 na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Mleczarskiej oraz analizę możliwości wprowadzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu i wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Julianowskiej z ul. Okulickiego.
  3. Uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym możliwości przebudowy skrzyżowania ul. Chyliczkowskiej z ul. Julianowską i zaplanowanie działań w tym kierunku, łącznie z tymczasową organizacją ruchu i instalacją nowej sygnalizacji świetlnej obejmującej skrzyżowanie z DK79

 

Teraz czekamy na odpowiedź i działanie.

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie