Przetarg na Okulickiego ogłoszony!

Ulica Okulickiego to droga wojewódzka nr 721. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę już od 3 lat, ale nie było środków finansowych w budżecie sejmiku województwa mazowieckiego. Przełom nastąpił w grudniu 2016 r., kiedy po interpelacji przewodniczącego sejmiku wojewódzkiego, p. Ludwika Rakowskiego, sejmik podjął decyzję o przeznaczeniu 45.3 mln zł. na budowę tej ulicy, rozłożonych na lata 2017-2019. Wcześniej doszło do 2 spotkań przedstawicieli GDDKiA, MZDW, Starostwa Powiatowego w Piasecznie i Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, podczas których rozmawiano o poprawie sytuacji w układzie drogowym w Piasecznie. Mówiąc naszym językiem: jak pozbyć się największych węzłów gordyjskich w okolicy?

Cieszymy się, że dzisiaj możemy pisać o rozpoczęciu konkretnych działań.

MZDW ogłosił przetarg na budowę DW 721 na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Mleczarskiej.  Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego można znaleźć na stronie MZDW:

https://mzdw.pl/zamowienia-publiczne/pokaz/58b0007d-2ca4-4a48-b85d-38622e049ce3#page-content

Termin składania ofert to 30.03 br. Można się spodziewać wielu pytań i przesunięcia terminu składania ofert, ale procedura się rozpoczęła. Termin realizacji zamówienia to 27 miesięcy od podpisania umowy, budowa potrwa więc więcej niż 2 lata. Kierowców czekają duże utrudnienia, ale trzeba to cierpliwie przeżyć.

ul. Okulickiego przecięta jest drogą krajową 79 – to skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Okulickiego. Przebudowa tego skrzyżowania to zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace nad szczegółową koncepcją zmian na tym skrzyżowaniu zostały również rozpoczęte. We wrześniu br. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno powinien mieć pełną dokumentację, która umożliwi GDDKIA ogłoszenie przetargu na realizację zmian na skrzyżowaniu.

10.03.2017

Robert Widz

Rada Miejska w Piasecznie

DW 721BIS

18.02.2016

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Lesznowola odbyło się spotkanie, rozpoczynające konsultacje społeczne w sprawie przebiegu projektowanej drogi 721 bis. Trzeba pogratulować determinacji i skuteczności p. Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik (wójt gminy Lesznowola), że udało się doprowadzić do obecnego stanu realizacji tej drogi. Nie mówi się już “czy?”, teraz przygotowuje się warianty drogi do decyzji środowiskowej i na jej podstawie uzyskana będzie ostateczna decyzja ZRID. Jest wykonawca projektu, są zabezpieczone środki w budżecie województwa mazowieckiego i w programie mazowieckiego RPO 2014-2020. Droga ma kosztować ok. 170 mln. zł.

Teraz to “tylko” procedury administracyjne. “Tylko”, ale życie pokazuje, że mogą one trwać latami. Jeśli nie uda się uzyskać decyzji ZRID w takim czasie, który pozwoli zakończyć budowę przed końcem 2022, droga będzie musiała poczekać. Stąd dzisiejsze apele inwestora (MZDW) do mieszkańców, aby jednak zapoznać się z planami i szukać ewentualnych rozstrzygnięć problemów na etapie przygotowania koncepcji do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Droga 721 bis zmieni radykalnie życie osób zamieszkałych w okolicy dzisiejszej drogi 721. Stanie się ona drogą powiatową (lub gminną w przypadku stosownego porozumienia gmin z powiatem). Oczywiście kierowcy też będą się cieszyć nowym śladem 721, dojeżdżając bezpośrednio do węzła Sękocin Nowy a stamtąd do węzła Janki Małe na drodze S8. Moja znajoma będzie miała łatwiejszy dojazd do Katowic..

Wszystkie materiały związane z drogą 721 bis można znaleźć na stronie MZDW: http://mzdw.pl/p/konsultacje-spoleczne#page-content

A my martwimy się oczywiście, co będzie się działo na odcinku od ul. Mleczarskiej do Puławskiej, gdzie Piaseczyński Węzeł Gordyjski #1 skutecznie wszystkich zablokuje. Nie ma co się łudzić, że po wybudowaniu S7 nowa droga 721 nie będzie nam potrzebna – jak to sugerował jeden z mieszkańców na dzisiejszym spotkaniu.

Trzymamy kciuki za 721 bis, ale my mamy nasze problemy: już nawet nie węzeł ale TRÓJKĄT Gordyjski! Julianowska-Chyliczkowska-Armii Krajowej-Puławska-Okulickiego. A wszystko, z dużą dozą prawdopodobieństwa, przez DK79.

Robert Widz

Radny Rady Miejskiej w Piasecznie