Minęło kolejne 2 lata. Zestawienie listy węzłów gordyjskich sprzed 2 lat z stanem dzisiejszym napawa optymizmem (zobacz listę), widać jak dużo udało się zrealizować – choć wciąż są liście zadania do zrobienia.

W 2019 r. powiat piaseczyński i gmina Piaseczno zleciły specjalistom z firmy Transeko opracowanie studium komunikacyjnego. Starosta zlecił studium dla całego powiatu piaseczyńskiego natomiast dla gminy zostało wykonane uszczegółowienie studium ze szczególnym uwzględnieniem centrum Piaseczna. Oba opracowania można pobrać tutaj. Na podstawie analizy stanu obecnego, pomiarów natężenia ruchu w różnych węzłach układu drogowego oraz na podstawie symulacji natężenia ruchu (z uwzględnieniem nowo budowanych dróg ekspresowych, demografii i planów zagospodarowania przestrzennego) opracowano rekomendacje dla działań w obszarze dróg. Choć to obszerne opracowania, warto się z nimi zapoznać.

Korki nie znikną, wręcz przeciwnie. Z każdym rokiem samochodów będzie przybywać. Wybudowanie trasy S7 i POW zasadniczo zmieni sytuację na naszych drogach – ale (jak pokazują symulacje) poprawa w jednym miejscu natychmiast wygeneruje dodatkowy ruch. Nie ma co się łudzić, że w godzinach szczytu prywatnym transportem będziemy dojeżdżać do pracy czy szkoły szybciej niż obecnie.

Ogólny trend w miastach polega na wzmacnianiu roli transportu publicznego i wykorzystaniu innych niż samochód środków komunikacji. To wymaga zmiany naszych nawyków i jeśli będzie nam szkoda czasu na stanie w korkach, to sami przesiądziemy się do pociągu, autobusu, wykorzystamy rower do dojazdu do dworca lub centrum miasta. Jest to nieuniknione – już dzisiaj z Piaseczno do centrum Warszawy pociągiem podróżuje się 36 minut i jest to najszybszy i najwygodniejszy środek komunikacji. Przed władzami gminy stoi ogromne wyzwanie by przygotować infrastrukturę, która pomoże te nawyki zmienić.

Na nowej liście poniżej pokazujemy zadania, które powinny być zrealizowane w najbliższych latach. Optymistyczne jest to, że wiele z tych zadań już znalazło się w budżecie Gminy Piaseczno na lata 2020-2025 a także w planach Starostwa Powiatowego, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale lista jest dynamiczna – z pewnością pojawią się na niej nowe zadania i mam nadzieję, że odwiedzający tę stronę również się do tego przyczynią.

Luty 2020 r.

A dwa lata temu pisaliśmy tak..